Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A Vergunning groep trustkantoren

Vraag:

Kan een groep trustkantoren een groepsvergunning aanvragen?

Gepubliceerd: 01 april 2017

Antwoord:

Het is mogelijk dat een trustkantoor onderdeel uitmaakt van een groep van trustkantoren. Elk trustkantoor dat tot deze groep behoort, moet zelfstandig over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) beschikken en daartoe een vergunningaanvraag in te dienen.

Als de vergunningen aan de trustkantoren verleend worden, wordt in het openbaar register opgenomen dat het gaat om een groep trustkantoren en wordt vermeld welke trustkantoren tot die groep behoren. Binnen de groep wordt één trustkantoor organisatorisch als hoofd van de groep aangemerkt. Dit hoofd is het aanspreekpunt voor DNB. Het groepshoofd is niet verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten door de andere trustkantoren in de groep of de groep als geheel. Elk trustkantoor blijft zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Als de vergunning van een trustkantoor wordt ingetrokken dat behoort tot een groep trustkantoren, heeft deze intrekking geen invloed op de vergunningen van de andere trustkantoren binnen de groep. De intrekking van een vergunning kan voor elk trustkantoor afzonderlijk geschieden

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

Ontdek gerelateerde artikelen