Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 april 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Iedereen die in Nederland actief is als bank en waarvoor geen wettelijke uitzondering geldt, heeft een vergunning nodig van de Europese Centrale Bank (ECB). De vergunning kunt u bij De Nederlandsche Bank (DNB) aanvragen.

Indienen aanvraag 

U kunt uw aanvraag indienen via het Digitaal Loket Toezicht. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u eHerkenning nodig.

Let op: vul het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in en voeg alle verzochte documentatie als bijlage toe.

Toelichting aanvraagformulier 

In de toelichting op het aanvraagformulier geven wij uitleg en vermelden we wat wij van u verwachten. Houd deze toelichting dus bij de hand als u het aanvraagformulier invult. (tip!)

Voertaal Engels 

De ECB beslist op uw vergunningaanvraag. De communicatie over de aanvraag verloopt grotendeels via DNB. Om een tijdige besluitvorming door de ECB te bevorderen, verstrekken wij het aanvraagformulier en de toelichting alleen in het Engels. Ook de correspondentie vindt plaats in het Engels. Levert dit voor u problemen op? Neem dan contact met ons op.

Informatie vergunningaanvraag bank

Auteurs

  • Banken