Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitzondering vergunningplicht: concernfinancieringsmaatschappij

Factsheet

Iedereen die het bedrijf van bank wil uitoefenen, heeft daarvoor een vergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden geldt dit niet voor een concernfinancieringsmaatschappij.

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Een concernfinancieringsmaatschappij is een onderneming die opvorderbare gelden aantrekt door effecten uit te geven en die de aangetrokken gelden uitzet binnen het concern waartoe zij behoort.

Uitzondering 

De concernfinancieringsmaatschappij kan zijn uitgezonderd als zij beschikt over een onvoorwaardelijke garantie van een vergunninghoudende bank of van haar moedermaatschappij voor alle verplichtingen die ontstaan door het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden. De concernfinancieringsmaatschappij moet minstens 95% van de gelden die ter beschikking zijn gesteld als krediet binnen haar concern uitzetten. De moedermaatschappij moet ervoor zorgdragen dat de concernfinancieringsmaatschappij haar verplichtingen uit het ter beschikking verkrijgen van de opvorderbare gelden op elk moment kan nakomen. Daarnaast moet de moedermaatschappij beschikken over een geconsolideerd eigen vermogen dat gedurende de gehele looptijd van de garantie positief is.

Geen vergunning 

Alleen als de concernfinancieringsmaatschappij doorlopend in staat is om aan te tonen dat zij voldoet aan de voorwaarden van de uitzondering, heeft zij geen vergunning nodig.

Informatie vergunningaanvraag bank

Ontdek gerelateerde artikelen