Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kosten vergunningaanvraag

Factsheet

Aan een vergunningaanvraag voor het uitoefenen van het bankbedrijf zijn kosten verbonden.

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

De kosten voor de vergunning worden in rekening gebracht ongeacht of de vergunning door de Europese Centrale Bank (ECB) wordt verleend of door de ECB of De Nederlandsche Bank (DNB) wordt afgewezen, de vergunning door de aanvrager tussentijds wordt ingetrokken of door DNB tussentijds buiten behandeling wordt gesteld.

Kosten vergunning 

Voor de conceptaanvraag worden geen kosten in rekening gebracht. De kosten voor de behandeling van een vergunningaanvraag voor een bank bedragen in beginsel EUR 31.500. De hoogte van deze éénmalige kosten is vastgelegd in bijlage I bij de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen.

Kosten doorlopend toezicht 

DNB brengt daarnaast jaarlijks kosten in rekening aan banken voor de kosten van het doorlopend toezicht op de banken.

Informatie vergunningaanvraag bank

Ontdek gerelateerde artikelen