Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Activiteiten waarvoor een vergunning nodig is

Factsheet

Iedereen die het bedrijf van bank wil uitoefenen, heeft daarvoor een vergunning nodig. Behalve als sprake is van een wettelijke uitzondering op de vergunningplicht.

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Als uw onderneming de activiteiten wil verrichten zoals opgenomen in de definitie van bank, heeft u een vergunning nodig als de onderneming ook zijn bedrijf maakt van een bank.

Bedrijf maken van 

Iemand maakt zijn bedrijf van een bank als de activiteiten – het bij het publiek aantrekken van deposito’s of andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening – zelfstandig identificeerbaar zijn én niet uitsluitend dienen ter ondersteuning van (andere) hoofdactiviteiten.

Zijn de hoofdactiviteiten niet financieel van aard, bijvoorbeeld als een onderneming enkel geld aantrekt ter ondersteuning van haar eigen bedrijf? Dan is geen sprake van bedrijf maken van. Er is dan geen sprake van een bank. Dit is anders als de hoofdactiviteiten wel financieel van aard zijn, want dan is er altijd sprake van zijn bedrijf maken van.

Informatie vergunningaanvraag bank

Ontdek gerelateerde artikelen