Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod om zonder vergunning actief te zijn als bank

Factsheet

Heeft u geen vergunning van de Europese Centrale Bank (ECB)? Dan mag u het bankbedrijf niet uitoefenen. Dit volgt uit artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB voert een actief handhavingsbeleid waarbij regelmatig controles worden verricht. Wanneer u zonder een vergunning toch het bankbedrijf uitoefent en er geldt geen wettelijke uitzondering voor u, kan DNB diverse handhavingsmaatregelen treffen. Zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Economisch delict 

Een overtreding van de Wft is een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). DNB kan hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Informatie vergunningaanvraag bank

Ontdek gerelateerde artikelen