Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Succesfactoren vergunningaanvraag

Factsheet

Iedereen die een vergunning aanvraagt voor een bankbedrijf, wil dat dit traject zo snel mogelijk verloopt én een vergunning ontvangen. De Nederlandsche Bank doet er alles aan om het proces van de vergunningaanvraag zo soepel en snel mogelijk met u te doorlopen.

Gepubliceerd: 28 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Zelf kunt u dit proces positief beïnvloeden. We hebben op een rij gezet hoe u dit kunt doen. Hiervoor hebben we gekeken naar aanvragen uit het verleden die voorspoedig verliepen en er de succesfactoren uitgefilterd. Duidelijk is dat aanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten meer kans van slagen hebben.

De succesfactoren van een soepele vergunningaanvraag:

Goede voorbereiding 

Het helpt als u weet wat er bij een vergunningaanvraag komt kijken en waarom en hoe we bepaalde zaken beoordelen. Op de website Open Boek Toezicht hebben we de nodige informatie voor u op een rij gezet:

  • Het wettelijk kader, waarmee u kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving kunt opdoen (tip!)
  • Toelichting op het aanvraagformulier, waarin we per onderwerp aangegeven wat we van u verwachten (tip!)
  • Onderzoek ook goed of voor de activiteiten van uw onderneming wel een vergunning vereist is, bijvoorbeeld met behulp van een juridisch adviseur (tip!)

Informeel voortraject 

Wij raden u aan om het informele voortraject te doorlopen, voordat u een formele vergunningaanvraag indient. Tijdens het informele voortraject gaat u eerst in gesprek met DNB over de voorgenomen activiteiten en de haalbaarheid daarvan. Vervolgens kunt u een conceptaanvraag door DNB laten beoordelen. U ontvangt van DNB een gedetailleerde schriftelijke reactie op de volledigheid en de kwaliteit van de aangeleverde stukken en een beschrijving van de aanvullende informatie die in geval van een formele vergunningaanvraag nog zou moeten worden toegevoegd.

Kwalitatief goede aanvraag 

Als u uw (concept)aanvraag goed onderbouwt en daarbij per onderdeel laat zien waarom u voldoet aan de vergunningsvereisten, stelt u ons in staat alle aspecten sneller te beoordelen. Met kwalitatief goede informatie levert u in feite een sterke bewijsvoering bij uw aanvraag en kan het proces sneller verlopen.

Bijstand door adviseur 

In de praktijk zien we dat de ingediende aanvraag vaker volledig en kwalitatief beduidend beter is als de aanvrager zich laat bijstaan door een expert, bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een accountant die gespecialiseerd is in de Wet op het financieel toezicht. Een complete en goed onderbouwde vergunningaanvraag kunnen wij sneller en beter beoordelen.

Checklist 

Onderstaande aandachtspunten worden bij een vergunningaanvraag in de praktijk vaak over het hoofd gezien. Handig dus om dit rijtje na te lopen vóór het indienen van de aanvraag:

  • Heeft de onderneming voldoende vermogen? (eigen vermogen en solvabiliteit)
  • Is een jaarrekening voor handen om uw bedrijfscijfers te kunnen verifiëren?
  • Is de jaarrekening goedgekeurd door een accountant?
  • Heeft de onderneming een footprint in Nederland?
  • Spelen er geen integriteitsissues of antecedenten bij de beoogde (mede)beleidsbepalers? Soms wordt een bestuurder voorgedragen die in een ander dossier al een negatief besluit heeft ontvangen door ons of door buitenlandse/andere toezichthouders. Of er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de betreffende persoon. Controleer dergelijke zaken vooraf.

Informatie vergunningaanvraag bank

Ontdek gerelateerde artikelen