Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duur vergunningaanvraag

Factsheet

Wanneer u een vergunning aanvraagt, is het goed om rekening te houden met de doorlooptijden. De tijd tussen het indienen van de (concept)aanvraag en het moment dat u daarop een besluit ontvangt, verschilt per aanvraag.

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

De wettelijke beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een bank bedraagt 26 weken. De beslistermijn gaat lopen als DNB de (formele) vergunningaanvraag heeft ontvangen. De praktijk leert dat het totale proces van een vergunningaanvraag doorgaans langer duurt dan 26 weken. Dit komt doordat de beslistermijn kan worden opgeschort door DNB en/of de Europese Centrale Bank (ECB) als bij uw aanvraag informatie ontbreekt of als uw aanvraag aanvullende vragen oproept. DNB en/of de ECB verzoekt u dan om deze informatie. Op basis van de wet wordt de beslistermijn dan opgeschort en deze gaat pas weer lopen vanaf het moment van ontvangst van alle informatie. Als de aanvraag niet of onvoldoende is aangevuld, kan DNB en/of de ECB binnen vier weken besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen.

Kwaliteit 

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn dus van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Maken onvoorziene omstandigheden het onmogelijk om binnen de gestelde termijn te beslissen, dan stelt DNB en/of de ECB u daarvan op de hoogte. In het algemeen geldt hoe hoger de kwaliteit van de ingediende aanvraag (zowel qua inhoud als qua volledigheid), hoe korter de doorlooptijd.

Contact 

Als u een aanvraag overweegt, kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum Markttoegang om uw aanvraag aan te kondigen en navraag te doen naar de te verwachten doorlooptijd. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: markttoegang@dnb.nl.

Informatie vergunningaanvraag bank

Ontdek gerelateerde artikelen