Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Universele vergunning en deelvergunning

Factsheet

Voor banken bestaat de mogelijkheid om in plaats van een universele bankvergunning een deelvergunning aan te vragen.

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

In Bijlage I bij de Capital Requirements Directive (CRD) staat een lijst van activiteiten die een bank kan verrichten. Een universele vergunning ziet op al deze activiteiten. Een deelvergunning ziet op een beperkt aantal van de activiteiten. Wilt u een deelvergunning aanvragen? Dan moeten in ieder geval de activiteiten die zijn genoemd onder 1 en 2 onderdeel uitmaken van de voorgenomen activiteiten. Dit zijn het aantrekken van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening.

Deelvergunning 

Een deelvergunning kan nuttig zijn wanneer een bank niet (direct) alle activiteiten wil verrichten waarop een vergunning betrekking heeft en waarvoor regels zijn gesteld. Zo’n situatie kan van tijdelijke aard zijn. Bijvoorbeeld omdat de bedrijfsvoering van de onderneming nog niet is ingericht op het uitoefenen van alle activiteiten. Een deelvergunning kan ook permanent zijn. Bijvoorbeeld wanneer een onderneming zich gespecialiseerd heeft in een bepaalde niche.

Naar universele vergunning 

Als een onderneming met een deelvergunning haar activiteiten wil uitbreiden, kan voor die uitbreiding een vergunning worden aangevraagd. Op die manier kan een onderneming stapsgewijs groeien naar een universele vergunning.

 

Informatie vergunningaanvraag bank

Ontdek gerelateerde artikelen