Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Proces vergunningaanvraag (12 stappen)

Factsheet

Het proces van de vergunningaanvraag voor een bank bestaat uit twee fasen: de voortrajectfase en de formele fase. De wettelijke beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een bank bedraagt 26 weken. De beslistermijn gaat lopen als De Nederlandsche Bank (DNB) de formele vergunningaanvraag heeft ontvangen.

Gepubliceerd: 28 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Voordat u overgaat tot een formele vergunningaanvraag, raadt DNB u aan om gebruik te maken van de mogelijkheid om eerst informeel met DNB over uw aanvraag in gesprek te gaan. U kunt in deze voortrajectfase een conceptaanvraag laten beoordelen door DNB voordat u uw definitieve aanvraag indient.

Voortraject fase 1– gesprek op basis van businessplan 

Voordat u een (formele) aanvraag indient, kunt u met DNB in gesprek gaan over de voorgenomen activiteiten en de haalbaarheid daarvan. Dit gesprek wordt gevoerd op basis van een concreet businessplan, zonder dat een complete vergunningaanvraag hoeft te worden voorbereid. DNB geeft in het gesprek een inhoudelijke terugkoppeling op uw businessplan en informeert u over het aanvraagproces.

In het businessplan moeten een aantal aspecten van de propositie zijn uitgewerkt, waaronder in ieder geval de financiële prognoses voor de eerste drie jaren en de benodigde kapitalisatie. Daarnaast verzoeken wij u om een overzicht van alle beoogde activiteiten. DNB beoordeelt een businessplan aan de hand van de aangeleverde prognoses en een aantal hoofdvragen omtrent het bedrijfsmodel en de strategie. In het businessplan kunt u ook aandacht besteden aan de beoogde governance (de raad van bestuur en de raad van commissarissen) en de aspecten van de integere en beheerste bedrijfsvoering (waaronder compliance, interne auditdienst, uitbesteding en ICT).

Voortraject fase 2 – concept vergunningaanvraag

DNB biedt u de mogelijkheid een conceptaanvraag in te dienen, die door DNB initieel wordt beoordeeld zonder leges te heffen. Vervolgens ontvangt u van DNB een gedetailleerde schriftelijke reactie op de volledigheid en de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Ook ontvangt u een beschrijving van de aanvullende informatie die in het geval van een formele vergunningaanvraag nog zou moeten worden toegevoegd.

Formele vergunningaanvraag

Na het informele voortraject kunt u de formele vergunningaanvraag indienen via het IMAS Portaal. Hoewel de ECB uiteindelijk beslist op uw vergunningaanvraag, gaat DNB eerst na of uw onderneming voldoet aan alle vereisten die in de wet zijn gesteld. Als u niet kunt aantonen dat u aan deze vereisten voldoet, kan DNB uw vergunningaanvraag afwijzen. Is uw aanvraag niet volledig of niet goed? Dan kunt u uw aanvraag aanvullen binnen een termijn die door DNB wordt gesteld. Overigens kan de ECB ook rechtstreeks informatie opvragen bij u als aanvrager.

12 stappen

Tijdens de vergunningaanvraag worden verschillende stappen doorlopen. Zo vragen wij u mogelijk om aanvullende informatie (de beslistermijn wordt dan opgeschort), kunnen we met u in gesprek gaan en worden beleidsbepalers getoetst. De (mogelijke) stappen hebben we voor u in beeld gebracht.

Proces vergunningaanvraag in 12 stappen

Kwaliteit aanvraag 

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie is van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Zijn deze niet voldoende? Dan kan het gebeuren dat het langer dan 26 weken duurt voordat u het besluit van de ECB ontvangt.

Informatie vergunningaanvraag bank

Ontdek gerelateerde artikelen