Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Platform voor Duurzame Financiering publiceert aangescherpte visie, strategie en werkwijze

Nieuws

Gepubliceerd: 28 september 2022

Glastuinbouw van tomaten is verduurzaming

In de nieuwe visie richt het Platform zich op het verbeteren van de financierbaarheid van een duurzamere samenleving. Ook bevordert het Platform het inzicht in de financiële consequenties van het – tijdig of onvoldoende tijdig – klimaatbestendig maken van Nederland. Zo wil het Platform via de financiële sector bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Met de aangescherpte strategie en werkwijze wil het Platform meer impact realiseren. Bijvoorbeeld door gerichter thema’s te kiezen waar het Platform mee aan de slag gaat en onderzoeken en aanbevelingen van Platformwerkgroepen breed uit te dragen onder belanghebbenden.

Deze aangescherpte visie is de uitkomst van een evaluatie die het Platform heeft uitgevoerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan. Daarmee wil het Platform duidelijk maken waar het voor staat.

Het Platform voor Duurzame Financiering is een samenwerkingsverband van de financiële sector, overheden en toezichthouders om samen te werken aan duurzame financiering. Het Platfom is in 2016 door De Nederlandsche Bank opgericht en bestaat momenteel uit De Nederlandsche Bank (voorzitter), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, Invest-NL, de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Sustainable Finance Lab.

Visie, strategie en werkwijze Platform voor Duurzame Financiering

302KB PDF
Download Visie, strategie en werkwijze Platform voor Duurzame Financiering

Ontdek gerelateerde artikelen