Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Geharmoniseerde concurrentie-indicatoren

Het doel van de Geharmoniseerde Concurrentievermogensindicatoren (Harmonised Competitiveness Indicators / ‘HCI’s’) is zinvolle, onderling vergelijkbare maatstaven voor de prijs- en kostenconcurrentiepositie van de eurolanden vast te stellen, die tevens aansluiten bij de reëel-effectieve wisselkoersen van de euro.

De HCI’s worden volgens dezelfde methodiek en op basis van dezelfde gegevensbronnen bepaald als de reëel-effectieve wisselkoersen van de euro. Echter, waar landelijke concurrentievermogensindicatoren rekening houden met internationale handel zowel binnen als buiten het eurogebied, zijn de euro-HCI’s uitsluitend gebaseerd op de handel met landen buiten het eurogebied. Beide grootheden zijn dus niet direct te vergelijken. De HCI’s vormen een aanvulling op andere, door ncb's gepubliceerde concurrentievermogensindicatoren die soms andere methodieken volgen en soms ook andere maatstaven voor prijzen en kosten hanteren in verband met landspecifieke omstandigheden.