Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

'Beroeps- of bedrijfsmatig’ in de Wwft

Factsheet

De registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten geldt indien de diensten die onder de reikwijdte van de Wwft vallen, beroeps- of bedrijfsmatig worden aangeboden.

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

In de Memorie van Toelichting wordt toegelicht dat voor het bepalen of een activiteit beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend, onder andere van belang is dat de dienstverlening niet slechts incidenteel plaatsvindt en dat de aanbieder een beloning ontvangt of er inkomsten mee genereert. De activiteit dient dus stelselmatig of met enige regelmaat plaats te vinden. Incidentele of eenmalige activiteiten zijn onvoldoende om als beroeps- of bedrijfsmatig te worden gekwalificeerd. Niet van belang is of de activiteiten winstgevend zijn of dat het de hoofdactiviteit van de aanbieder betreft. Andere kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn het maken van reclame en het aanbieden van de diensten aan verschillende klanten.

Indien u twijfelt over of uw dienstverlening een beroeps- of bedrijfsmatig karakter heeft, neem dan contact op met DNB met een beschrijving van uw activiteiten.

Ontdek gerelateerde artikelen