Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Openbaar register

Factsheet

In het openbaar register van DNB staan alle aanbieders van cryptodiensten die zijn geregistreerd bij DNB.

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De registratieplicht geldt enkel voor partijen die hun diensten (het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of het aanbieden van bewaarportemonnees) beroeps- of bedrijfsmatig in of vanuit Nederland aanbieden. De wet maakt geen onderscheid tussen nieuwe partijen en bestaande vergunninghouders. Ook indien een partij reeds over een vergunning van DNB of de AFM beschikt, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) is een registratie voor deze activiteiten vereist.

Aanbieders van cryptodiensten die vòòr 21 mei 2020 al actief waren als aanbieder van cryptodiensten en voor die datum een registratie hebben aangevraagd mogen gedurende het registratieproces zonder registratie hun activiteiten blijven verrichten. Deze overgangsperiode geldt tot 21 november 2020. Pas vanaf die datum geeft het register dus een volledige weergave van aanbieders van cryptodiensten die in of vanuit Nederland actief mogen zijn. In het openbaar register van DNB is vermeld vanaf welk tijdstip een cryptodienstverlener activiteiten mag verrichten en welke activiteiten dit zijn. Ook bevat het register informatie over de naam, het adres, de lidstaat waarin de cryptodienstverlener haar zetel heeft en het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

DNB houdt bij geregistreerde aanbieders van cryptodiensten uitsluitend toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. De geregistreerde ondernemingen staan niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.

Ontdek gerelateerde artikelen