Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB actualiseert speerpunten toezicht

Persbericht

Gepubliceerd: 24 november 2020

Man loopt door datacentrum

De coronacrisis vergt veel aandacht en inspanning van de financiële sector. Tegelijkertijd staan banken, verzekeraars en pensioenfondsen voor structurele uitdagingen op de middellange termijn die de financiële instellingen niet voor zich uit kunnen schuiven.

In de geactualiseerde ‘Visie op Toezicht 2021-2024’ concretiseert de Nederlandsche Bank (DNB) haar in 2018 geformuleerde speerpunten op het gebied van technologische vernieuwing, duurzaamheid en financieel-economische criminaliteit. Dat doen wij met nader uitgewerkte ambities die aangeven wat wij als toezichthouder in de komende periode verwachten van de onder ons toezicht staande financiële instellingen en wat de sector kan verwachten van ons. 

Dit kwam vandaag naar voren bij een digitale persbijeenkomst onder leiding van de beide DNB-directeuren toezicht, Else Bos en Frank Elderson. Beiden riepen de banken op tot concrete inspanningen om de gevolgen van de huidige crisis te kunnen blijven weerstaan (zie DNBulletin). Else Bos: ‘De structurele uitdagingen op de middellange termijn wachten niet tot de coronacrisis achter ons ligt. Dat vraagt veel van de instellingen in de sector en de mensen die daar werken, en ook van ons als toezichthouder’. 

Data steeds belangrijker

Behalve met de gevolgen van de coronacrisis heeft de financiële sector ook te maken met ingrijpende ontwikkelingen als digitalisering, de verduurzaming van de economie en de langdurig lage rente. De snelle technologische ontwikkelingen betekenen bijvoorbeeld dat instellingen niet alleen hun eigen bedrijfsmodellen moeten bezien, maar ook dat ze nieuwe spelers met een technologische achtergrond in hun markten aantreffen. 

Data zijn daarbij steeds belangrijker. DNB spreekt de instellingen er op aan dat ze hun data goed op orde hebben. Dan gaat het om de kwaliteit van de data, bijvoorbeeld de volledigheid en de juistheid van data, maar ook om goede beveiliging, bijvoorbeeld tegen cyberaanvallen. Daarnaast zijn ook de privacyaspecten van het beheer en gebruik van die data belangrijk, zeker als meer van algoritmes en kunstmatige intelligentie gebruik wordt gemaakt. 

Het toezicht door DNB zélf wordt door data gedreven werk steeds beter en efficiënter. Met behulp van kunstmatige intelligentie krijgt DNB bijvoorbeeld een beter beeld van het risicoprofiel van instellingen. DNB werkt samen met de instellingen in het iForum. Daar delen we kennis en doen we experimenten, bijvoorbeeld gericht op beperking van de indirecte toezichtkosten en op verbeteren van de datakwaliteit van toezichtrapportages. 

Duurzaamheidsrisico’s vragen extra aandacht

Een goede beheersing van de duurzaamheidsrisico’s bij financiële instellingen vergt nog meer aandacht van DNB. In de afgelopen jaren hebben we onderzocht hoe klimaatverandering, de energietransitie en biodiversiteitsverlies financiële instellingen kunnen raken. De volgende stap is dat instellingen dit integreren in hun beleid en hun risicobeheersing, en dat DNB dit verder integreert in het toezicht op instellingen. 

Intensievere aanpak van financieel-economische criminaliteit

Financiële instellingen hebben hun poortwachtersrol verder verbeterd en geïnvesteerd in mensen en middelen om effectiever criminelen buiten de deur te houden. Hier ligt nog steeds veel verbeterpotentieel. DNB ziet erop toe dat de financiële instellingen de komende jaren meer structurele maatregelen nemen gericht op het beheersen van integriteitsrisico’s en op het effectiever voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Dat kunnen de sector en DNB ook doen door onder andere initiatieven te stimuleren op het gebied van publiek-private samenwerking om criminaliteit buiten de deur te houden, en daarnaast ook beter internationaal samen te werken.   

Einde Persbericht
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (telefoon 020-542 3100 en 06-524 96 961).

Visie Op Toezicht 2021 - 2024

1,1MB PDF
Download Visie Op Toezicht 2021 - 2024

Visie op Toezicht 2018 - 2022

1,8MB PDF
Download Visie op Toezicht 2018 - 2022

Ontdek gerelateerde artikelen