Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

10 april 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Aan een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) zijn kosten verbonden. De tarieven zijn opgenomen in de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen.

De kosten voor de vvgb-aanvraag worden in rekening gebracht ongeacht of de vvgb door De Nederlandsche Bank (DNB) of de Europese Centrale Bank wordt verleend of afgewezen, of de vvgb-aanvraag door de aanvrager tussentijds wordt ingetrokken of door DNB tussentijds buiten behandeling wordt gesteld.

Kosten vvgb-aanvraag – artikel 3:95 Wft

De hoogte van de kosten is afhankelijk van het soort onderneming waarin wordt deelgenomen en het aantal bestede uren aan de behandeling van de aanvraag.

Kosten vvgb-aanvraag – artikel 3:96 Wft

De kosten van een vvgb-aanvraag voor een handeling van een bank zijn alleen afhankelijk van de duur van de behandeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende handelingen waarvoor een vvgb kan worden aangevraagd. De volgende tarieven zijn van toepassing:

Informatie verklaring van geen bezwaar

Sector(en)

  • Afwikkelondernemingen
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Verzekeraars