Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

19 februari 2020 Toezicht

Er zijn acht betaaldiensten waarvoor een vergunning nodig is. Deze betaaldiensten kunnen zowel zelfstandig als in combinatie met elkaar voorkomen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende betaaldiensten.

1. Diensten waarmee de mogelijkheid wordt geboden contanten te plaatsen op een door de betaaldienstverlener aangehouden betaalrekening, en alle verrichtingen die vereist zijn voor het exploiteren van een betaalrekening

Bij deze dienst gaat het om de mogelijkheid om contanten (munten of bankbiljetten) te plaatsen op een betaalrekening bij de aanbieder van deze dienst.

2. Diensten waarmee de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen, en alle verrichtingen die vereist zijn voor het beheren van een betaalrekening

Bij deze dienst gaat het om de mogelijkheid om (giraal) geld - dat wordt aangehouden op een betaalrekening bij de aanbieder van de dienst, in contanten op te nemen.

3. Diensten waarmee betalingstransacties, inclusief geldovermakingen, worden uitgevoerd op een betaalrekening bij de betaaldienstverlener van de gebruiker of bij een andere betaaldienstverlener: 

  • Uitvoering van automatische debiteringen, inclusief eenmalige
  • Uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of vergelijkbaar betaalinstrument
  • Uitvoering van overmakingen, inclusief automatische betalingsopdrachten

Deze dienst betreft het verrichten van betalingstransacties op betaalrekeningen van de betaaldienstgebruikers, bedoeld in de omschrijving van de diensten 1 en 2, of op betaalrekening van betaaldienstgebruikers bij een andere betaaldienstverlener.

Hieronder valt ook een onderneming die als dienst de mogelijkheid biedt om contant geld op te nemen en/of te storten via een afstort- of geldautomaat, waarbij de tegenwaarde wordt af- of bijgeschreven op een betaalrekening.

4. Diensten waarmee betalingstransacties worden uitgevoerd waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betaaldienstgebruiker wordt verstrekt:

  • Uitvoering van automatische debiteringen, inclusief eenmalige
  • Uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of vergelijkbaar betaalinstrument
  • Uitvoering van overmakingen, inclusief doorlopende opdrachten

Bij een kredietlijn kunt u denken aan de situatie waarbij het te betalen bedrag door de betaaldienstverlener wordt voorgeschoten.

5. Diensten waarmee betaalinstrumenten worden uitgegeven of aanvaard

Een betaalinstrument is een middel of methode waarmee een opdracht tot betaling kan worden gegeven. Een betaalinstrument kan ook een fysiek voorwerp zijn, zoals een pas (bijvoorbeeld een creditcard).

Van aanvaarding van een betaalinstrument is sprake als een onderneming instaat voor de afwikkeling van transacties via een betaalinstrument door middel van een overeenkomst met de begunstigde (bijvoorbeeld een webwinkel); de entiteit in kwestie (de acquirer) zorgt voor betaling aan de begunstigde op basis van de ontvangen betaalopdrachten.

Bij ondernemingen die aan (web)winkeliers diensten verlenen voor de acceptatie van betaalmiddelen, is sprake van dienst 5.

6. Geldtransfers (moneytransfers)

Van geldtransfers is sprake als een betaalinstelling van een betaler geld ontvangt met als enig doel het daarmee corresponderende bedrag over te maken rechtstreeks aan een begunstigde of aan een andere betalingsdienstverlener die de gelden aan de uiteindelijk begunstigde uitkeert. Hierbij wordt geen rekening op naam van de betaler geopend.

Geldtransfers worden in de praktijk vooral verleend voor het overmaken van geld naar begunstigden in het buitenland. Met name naar landen met een minder ontwikkeld banksysteem en waar het gebruik van bankrekeningen minder voorkomt. Ook voor onverwachte spoedbetalingen wordt van geldtransfers gebruikgemaakt.

7. Betaalinitiatiediensten

Bij deze dienst initieert een betaaldienstverlener op verzoek van een betaaldienstgebruiker een betaalopdracht vanaf een online betaalrekening die bij een andere betaaldienstverlener worden aangehouden. Denk hierbij aan het initiëren van een online aankoop bij een webwinkel voor een consument.

8. Rekeninginformatiediensten

Bij deze onlinedienst verstrekt een betaaldienstverlener geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen die de betaaldienstgebruiker bij een of meer betaaldienstverleners aanhoudt.

In de bijlage van de (Herziene) richtlijn betaaldiensten staat omschreven welke activiteiten worden gekwalificeerd als betaaldienst.

sector

  • Betaalinstellingen