Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Integere en beheerste bedrijfsvoering

Factsheet

Op grond van art. 23j Wwft dienen aanbieders van cryptodiensten een integere en beheerste uitoefening van het bedrijf te waarborgen.

Gepubliceerd: 12 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Naast een adequate beheersing en vastlegging van de verplichtingen op grond van de Wwft, betekent dit ook dat de aanbieder in beleid vastlegt hoe een integere en beheerste bedrijfsvoering wordt uitgevoerd. Dit heeft betrekking op de instelling zelf. In beleid wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe wordt voorkomen dat de instelling of medewerkers betrokken worden bij belangenverstrengeling, strafbare feiten of andere wetsovertredingen. Daarnaast wordt ook vastgelegd hoe bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s worden beheerst. Onder dit laatste kan bijvoorbeeld worden verstaan hoe wordt omgegaan met uitbesteding van belangrijke bedrijfsprocessen zoals onderdelen van cliëntidentificatie.

Ten slotte wordt ook verwacht van instellingen dat er sprake is van een heldere taakverdeling en governance. In dit verband wordt ook gewezen op art. 23i Wwft inzake de transparante zeggenschapscultuur en art. 2d Wwft inzake de naar aard en omvang van de instelling verplichte onafhankelijke en effectieve compliance- en auditfunctie.

Ontdek gerelateerde artikelen