Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duur registratieproces

Factsheet

Voor een verzoek tot registratie als cryptodienstverlener geldt – conform artikel 23c, tweede lid van het Wetsvoorstel – een beslistermijn van twee maanden. Voorafgaand en gedurende de periode dat het verzoek in behandeling is, mogen er geen cryptodiensten worden verleend. Dit mag pas als een cryptodienstverlener als zodanig is geregistreerd bij DNB. Indien informatie ontbreekt, wordt de beslistermijn opgeschort vanaf het moment dat DNB de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (conform artikel 4:15 Awb).

Gepubliceerd: 04 mei 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

De praktijk leert dat het totale proces van een registratie-aanvraag doorgaans langer duurt dan deze twee maanden, namelijk gemiddeld 6 maanden. Dit komt doordat de termijn kan worden opgeschort door DNB als blijkt dat bij uw aanvraag informatie ontbreekt of uw aanvraag aanvullende vragen oproept. DNB verzoekt u dan om deze informatie. De beslistermijn gaat weer lopen vanaf het moment van ontvangst van de informatie. Als de aanvraag niet of onvoldoende is aangevuld, kan DNB binnen vier weken besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen.

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn dus van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Maken onvoorziene omstandigheden het onmogelijk om binnen de gestelde termijn te beslissen, dan stelt DNB u daarvan op de hoogte. In het algemeen geldt hoe hoger de kwaliteit van de ingediende aanvraag (zowel qua inhoud als qua volledigheid), hoe korter de doorlooptijd.

Ontdek gerelateerde artikelen