Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Formulier registratie inclusief toelichting

Factsheet

Volgens de ‘Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn' heeft elke onderneming die in of vanuit Nederland diensten aanbiedt voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of bewaarportemonnees aanbiedt een registratie nodig van De Nederlandsche Bank (DNB). 

Gepubliceerd: 04 mei 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

De gegevens die moeten worden verstrekt ten behoeve van de registratie zijn zowel praktisch als inhoudelijk van aard. Zo vragen wij naar gegevens die betrekking hebben op de naleving van de Wwft en de Sanctiewet 1977. Daarnaast dienen de beleidsbepalers betrouwbaar en geschikt te zijn, voor de beoordeling daarvan dient u per beleidsbepaler een toetsingsaanvraag in te dienen.

De precieze lijst van aan te leveren gegevens is vastgelegd in een Ministeriële Regeling die tegelijk met de Implementatiewet gepubliceerd is.

DNB heeft de formulieren beschikbaar gesteld die aanbieders van cryptodiensten kunnen gebruiken om een registratie aan te vragen. Bij deze formulieren heeft DNB een toelichting opgesteld. Hierin wordt nader toegelicht welke informatie DNB in ieder geval nodig heeft om uw aanvraag tot registratie te kunnen verwerken.

Zodra u het aanvraagformulier voor de registratie met alle benodigde bijlages heeft ingevuld, kunt u deze indienen samen met de aanvragen voor toetsing van de beleidsbepalers. Indien u nu al actief bent, dient u het aanvraagformulier voor registratie in te dienen voor de datum van inwerkingtreding van de wetgeving. Als u twijfelt of u in Nederland cryptodiensten aanbiedt, kunt u contact opnemen met DNB om uw analyse te bespreken om activiteiten na de implementatiedatum voort te mogen zetten. DNB zal deze informatie vanaf de datum van inwerkingtreding van de Implementatiewet formeel in behandeling nemen.

Indienen aanvraag

U kunt uw (concept)aanvraag indienen via Mijn DNB. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u eHerkenning nodig. Wij adviseren u daarom deze eHerkenning tijdig aan te vragen.

Let op: vul het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in en voeg alle verzochte documentatie als bijlage toe, tezamen met het aanvraagformulier voor toetsingen.

Toelichting aanvraagformulier

In de toelichting op het aanvraagformulier geven wij uitleg en vermelden we wat wij van u verwachten. Houd deze toelichting dus bij de hand als u het aanvraagformulier invult. (tip!)

Kwaliteit aanvraag

Alleen als u een volledig en kwalitatief goed ingevuld aanvraagformulier instuurt met de bijbehorende bijlagen, kunnen wij uw aanvraag inhoudelijk beoordelen. Is dit niet het geval? Dan verzoeken wij u om uw aanvraag alsnog compleet te maken.

De formele beslistermijn gaat lopen zodra wij uw aanvraag compleet hebben. De kwaliteit van uw aanvraag en bijlagen is dus van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Zie ook: Duur registratieproces.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met DNB via crypto@dnb.nl of info@dnb.nl.

Ontdek gerelateerde artikelen