Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

EMIR - Wat regelt EMIR?

Factsheet

Gepubliceerd: 10 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Clearingverplichting

EMIR verplicht tegenpartijen om onder bepaalde voorwaarden specifiek daartoe aangewezen klasse(n) van OTC-derivaten centraal te clearen via een CCP. De CCP plaatst zich tussen de twee tegenpartijen in een transactie en garandeert de nakoming van deze transactie aan beide partijen. De CCP wordt daarmee dus de (uiteindelijke) tegenpartij van zowel de koper als van de verkoper van een otc-derivaat.

Voor de clearing verplichting zijn als eerste de OTC rentederivaten (interest rate swaps) en OTC kredietderivaten gepland om centraal te worden gecleared zoals hieronder nader wordt toegelicht.

Vergunningplicht voor CCP’s

EMIR introduceert tevens een vergunningstelsel voor CCP's.

Rapportageverplichtingen aan transactieregister

EMIR bepaalt dat tegenpartijen en CCP’s gegevens over elk derivatencontract dat zij sluiten aan een geregistreerd (erkend) transactieregister (TR) moeten doorgeven. Ook wijzigingen in een contract of beëindiging ervan moeten worden gerapporteerd. Deze rapportageverplichting geldt daarmee voor OTC-derivaten die via een CCP lopen, OTC-derivaten die niet gecleard worden, en derivaten die op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit worden verhandeld (exchange traded derivatives).

Risico-mitigatietechnieken

Tegenpartijen die een niet door een CCP gecleard OTC-derivatencontract sluiten, dienen operationele en tegenpartijkredietrisico’s te beheersen. EMIR verplicht daarom tot risico-inperkingstechnieken, te weten:

  1. de voorwaarden van het desbetreffende otc-derivatencontract moeten wederzijds tijdig worden bevestigd (‘timely confirmation’)
  2. portfolio reconciliatie
  3. portfolio compressie,
  4. een procedure voor geschillenbeslechting,
  5. waardering tegen marktwaarde
  6. passende onderpanduitwisseling en eventueel kapitaaldekking.

Deze laatste verplichting onder 6 is vanaf september 2016 van toepassing. Op deze pagina van EBA kunt u nadere informatie vinden. Meer informatie over het verplicht gebruik van risico-mitigatietechnieken kan op deze pagina worden gevonden.