Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Dienst Kwalitatieve uitvragen: laatste wijzigingen

Nieuwe vragenlijsten

Op 17 augustus 2023 is de volgende vragenlijst toegevoegd. U ziet in de applicatie alleen die vragenlijst(en) die op uw instelling van toepassing is (zijn).

  • Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) questionnaire

Nieuwe vragenlijsten

Op 17 mei 2023 is de volgende vragenlijst toegevoegd. U ziet in de applicatie alleen die vragenlijst(en) die op uw instelling van toepassing is (zijn).

  • IT- and Cyberrisk Self-assessment PSPs

Diverse gebruikersverbeteringen

Begin mei 2023 zijn de volgende functionaliteiten aangepast/toegevoegd;

  • De snelheid van het systeem is verbeterd. Hierdoor laden uitvragen sneller en verloopt het invullen sneller.
  • Relevantieregels worden in de printversie (PDF) ook getoond bij vragen in tabelvorm

Nieuwe vragenlijsten

Op 17, 21 en 26 april 2023 zijn de volgende vragenlijsten toegevoegd. U ziet in de applicatie alleen die vragenlijst(en) die op uw instelling van toepassing is (zijn). 

Beheersing van de kapitaalpositie (beleggingsondernemingen)
Marktrisico beheersing (beleggingsondernemingen)
Self Assessment ESG Verzekeraars
Self Assessment ESG Pensioenfondsen

SBA NFR en IRAP 2023

Per 11 april 2023 zijn de volgende vragenlijsten toegevoegd. U ziet in de applicatie alleen die vragenlijst(en) die op uw instelling van toepassing is (zijn).

Integriteitsrisico rapportage (IRAP)

IRAP Wisselinstelling
IRAP MTO
IRAP PSP
IRAP Dienst 7 en 8
IRAP vrijgestelde betaaldienstverlener
IRAP Trustkantoren
IRAP Crypto
IRAP Banken
IRAP Pensioenfondsen
IRAP Verzekeraars

 

Sectorbrede Analyse Niet Financiële Risico's (SBA NFR)

SBA NFR
SBA Operationele risico's (ORM)
SBA Informatiebeveiliging (IB)
Bedrijfsmodel en strategie Pensioenfondsen
Beheersing van financiële risico’s (BFR) verzekeraars
Beheersing van financiële risico’s (BFR) pensioenfondsen
Uitvraag Gedrag & cultuur, governance en risicomanagement

Dienst Kwalitatieve uitvragen live

De Dienst Kwalitatieve uitvragen is per 15 april 2022 zichtbaar in Mijn DNB. Via deze dienst vraagt DNB informatie op voor het detecteren van risico’s zodat DNB risicogebaseerd toezicht kan houden.