Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Dienst Kwalitatieve uitvragen: veelgestelde vragen

Wat moet ik weten voordat ik begin?  

  • Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij je account-toezichthouder
  • Om in te loggen op Mijn DNB, dienst Kwalitatieve uitvragen is eHerkenning met 'DNB Rapportages' nodig
  • Een persoon met deze eHerkenning (DNB Rapportages) kan iemand met een Mijn DNB-account machtigen per vragenlijst. (Zie FAQ Hoe kan ik samenwerken in de vragenlijst met een collega zonder eHerkenning?)
  • Een Mijn DNB-account is met enkele handelingen voor iedereen aan te maken. (zie FAQ Hoe maak ik een Mijn DNB-account aan?)
  • Een persoon met eHerkenning (met DNB Rapportages) kan niet een andere eHerkenninggebruiker machtigen voor de vragenlijsten. (zie FAQ Ik heb eHerkenning met de juiste rechten (DNB Rapportages). Kan ik een andere eHerkenninggebruiker machtigen?)
  • De gemachtigde met een Mijn DNB-account kan de aanvraag wel invullen maar niet indienen. (zie FAQ Wie kan de uitvraag indienen?)
  • De gemachtigde met een Mijn DNB-account kan een ingediende aanvraag niet inzien (zie FAQ Kan ik na het indienen mijn kwalitatieve uitvraag nog inzien?)

Hieronder vind je een uitgebreidere versie van deze veelgstelde vragen en ook nog andere. 

Kan ik na het indienen mijn kwalitatieve uitvraag nog inzien?

Na het indienen van de uitvraag is er voor e-Herkenning gebruikers een 'alleen-lezen' versie van de ingevulde uitvraag beschikbaar. Via de knop inzien is deze versie benaderbaar. Op deze plek kunt u de ingevulde uitvraag dan ook printen.

De ingediende uitvraag is niet meer beschikbaar voor gemachtigde gebruikers met alleen een Mijn DNB- account.

Welke eHerkenning heb ik nodig om de kwalitatieve uitvragen van mijn instelling te zien?

Om in te loggen in Mijn DNB dienst Kwalitatieve uitvragen is eHerkenning met 'DNB Rapportages' nodig. Een Mijn DNB-account is niet voldoende voor toegang tot de vragenlijsten. Een eHerkenninggebruiker met de juiste rechten (DNB Rapportages) kan wel collega's met een Mijn DNB-account machtigen per vragenlijst. 

Hoe kan ik samenwerken in de vragenlijst met een collega zonder eHerkenning? 

Je kan je collega zonder eHerkenning per vragenlijst machtigen. De gebruiker die je wilt machtigen heeft een Mijn DNB-account nodig. Naast de betreffende vragenlijst staat een een knop 'machtigingen'. Als je hierop klikt kan je het contact e-mailadres en het Mijn DNB-ID van de collega invullen. Je collega vindt het Mijn DNB-ID onder Mijn gegevens (rechtsboven op het scherm). Het Mijn DNB-ID bestaat uit een code met letters en cijfers. Het contact e-mailadres staat op ook onder 'Mijn gegevens', onder 'Contactgegevens'.

Na het invullen van de gegevens zie je als indiener direct of de machtiging geslaagd is. De gemachtigde moet zich opnieuw aanmelden; daarna is de vragenlijst beschikbaar. De gemachtigde krijgt nog geen automatisch gegenereerd bericht van de machtiging. Je kan de gemachtigde zelf op de hoogte stellen.

Hoe maak ik een Mijn DNB-account aan?

Een Mijn DNB-account is met enkele handelingen vor iedereen aan te maken, hieraan zijn geen kosten verbonden. Een stapsgewijze instructie staat hier.

Ik wil graag een vragenlijst in Excelformat ontvangen. Waarom kan dit niet?

Sinds 2023 verloopt de kwalitatieve uitvraag via Mijn DNB, dienst Kwalitatieve uitvragen. De vragenlijsten zijn direct in deze applicatie gemaakt. We beschikken dus niet meer over Excel-lijsten. Wij begrijpen de behoefte aan een hulpmiddel om het samenwerken bij de vragenlijsten te faciliteren. Bij de ontwikkeling van de nieuwe applicatie is in afstemming met diverse Mijn DNB gebruikers uit de sector gezocht naar een oplossing. De nieuwe applicatie biedt daarom de mogelijkheid om één of meer collega's te machtigen.

Ik ben gemachtigd om vragen te kunnen beantwoorden, maar ik zie geen vragenlijst staan.

  1. Meld je opnieuw aan op Mijn DNB.
  2. Controleer met een eHerkenningsgebruiker die de juiste rechten (DNB Rapportages) heeft of de vragenlijst nog niet is ingediend.
  3. Controleer met een eHerkenningsgebruiker die de juiste rechten heeft (DNB Rapportages) of jouw Mijn DNB-ID en contact e-mailadres bij de betreffende vragenlijst als gemachtigde is opgegeven.

Mis je nog steeds de betreffende uitvraag? Stuur dan een e-mail naar DNB: kwalitatieve.uitvragen@dnb.nl. Vermeld de naam van de vragenlijst en het KvK-nummer van de instelling die de vragenlijst indient.

Wie kan de uitvraag indienen?

Alleen een eHerkenninggebruiker die de juiste rechten (DNB Rapportages) heeft kan de vragenlijst indienen.

Ik heb eHerkenning met de juiste rechten (DNB Rapportages). Kan ik een andere eHerkenningsgebruiker machtigen?

Nee dit kan niet. Een eHerkenninggebruiker met de juiste rechten (DNB Rapportages) kan niet een andere eHerkenninggebruiker machtigen voor de vragenlijsten. Je kan wel je collega met een Mijn DNB-account per vragenlijst machtigen. Hoe je dat doet lees je in de veelgestelde vraag 'Hoe kan ik samenwerken in de vragenlijst met een collega zonder eHerkenning?'

Hoe werkt samenwerken in de vragenlijst?  

De vragenlijst kan door meerdere gebruikers geopend en ingevuld worden. Het is alleen niet mogelijk om op hetzelfde moment in de vragenlijst te werken. Samenwerken in de vragenlijsten kan alleen opeenvolgend.

De vragenlijst kan weer door een andere gebruiker ingevuld worden zodra de huidige gebruiker deze vrij geeft. Dit kan door de knop 'Sluiten' rechtsboven in de vragenlijst aan te klikken. Als je verder wilt met een uitvraag welke nog niet is vrijgegeven door een andere gebruiker kan je de uitvraag ook ontgrendelen. Hierbij kunnen mogelijk antwoorden die niet zijn opgeslagen, verloren gaan. 

Hoe kan ik alle vragen in een vragenlijst zien? 

Er zitten relevantieregels in de vragenlijst waardoor bepaalde vragen (antwoordmogelijkheden) pas zichtbaar worden naar aanleiding van een eerder gegeven antwoord. Via de printknop kan je een uitdraai maken met relevantieregels, dan zijn alle vragen zichtbaar. 

Ik wil de vragenlijst delen. Wat moet ik doen?  

Een vragenlijst kan gedeeld worden via de printknop. Hierbij kan je de keuze maken of je de vragenlijst wilt delen met of zonder antwoorden. Tijdens dit proces bestaat bij de meeste browsers de keuze om te ‘printen naar PDF’, daarmee is het ook zonder te printen lokaal op te slaan.  

Let op: Na het verzenden van een vragenlijst kan deze niet meer gedeeld worden. 

Ik ben adviseur en vul namens een instelling een vragenlijst in. Wat is de handigste werkwijze?

Geef een machtiging aan de collega’s voor het invullen van een deel van de vragenlijst (of zorg ervoor dat collega's worden gemachtigd door iemand met de juiste eHerkenning).  
Vraag deze collega om een print te maken van de vragenlijst na het invullen met de tot dan ingevulde antwoorden
Trek de machtiging van deze collega in en machtig de eerstvolgende collega.
Controleer als alle antwoorden binnen zijn deze aan de hand van de opgegeven vragen en prints.
Dien het formulier in. Alleen een eHerkenning gebruiker met de juiste rechten (DNB Rapportages) mag het formulier indienen.

Waarom staan de antwoorden van vorig jaar bij sommige vragen? 

Het antwoord dat de instelling bij de vorige uitvraag op bepaalde vragen heeft gegeven is mogelijk nog steeds van toepassing. Je kan deze dan overnemen. Bij de meeste vragen zie je hiervoor direct de antwoordwaarde staan. Bij vragen in tabelvorm zie drie puntjes waarop je kan klikken om de antwoordwaarde te tonen.

Deze antwoorden staan hier alleen ter hulp, jouw instelling is zelf verantwoordelijk voor het juist beantwoorden van de vraag. Controleer de antwoorden daarom goed.

Met de antwoorden van voorgaande jaren proberen we instellingen tegemoet te komen om het invullen van de vragenlijsten zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Hoe komt het dat bepaalde vragen geen antwoorden van vorig jaar tonen?

DNB speelt jaarlijks in op de actualiteit om vragen specifiek en relevant te maken. Het kan zijn dat er vragen zijn toegevoegd, samengevoegd of antwoorden gewijzigd zijn. In deze gevallen worden geen antwoorden van vorig jaar getoond. 

Bij de vragenlijst Gedrag & cultuur, governance en risicomanagement worden geen antwoorden van vorig jaar getoond. 

Waarom kan ik sommige antwoorden niet overnemen?

We zijn over naar een nieuwe manier van uitvragen. Dit zorgt ervoor dat het technisch niet altijd mogelijk is om de antwoordwaarde via de knop over te nemen. In deze gevallen kan je handmatig de juiste waarde invoeren. 

Wat moet ik doen als er geen uitvraag staat? 

Je ziet in de applicatie alléén die vragenlijst(en) die op jouw instelling van toepassing is (zijn). Indien je de uitvraag in Mijn DNB verwacht, maar niet ziet staan, neem contact met ons op via kwalitatieve.uitvragen@dnb.nl of 0800 020 1068 (gratis). 

De omschrijving bij een vraag in tabelvorm is niet volledig zichtbaar. Wat moet ik doen?

Bij vragen in tabelvorm van meer dan 3 of 4 kolommen (die vooral in de IRAP's voorkomen) is de omschrijving soms te smal en daardoor niet volledig leesbaar. De zoomfactor van de browser kan dit verhelpen. Het lijkt erop dat een zoom% van ca. 67% de optimale verhouding is qua ruimtegebruik en leesbaarheid in de layout.

Waarom is de tegel voor Kwalitatieve uitvragen grijs?  

Als de tegel voor kwalitatieve uitvragen grijs is, dan ben je nog niet geautoriseerd voor de dienst ‘DNB Rapportages’ via eHerkenning. Deze aanvraag verloopt via de eHerkenningsprovider.  

Het duurt lang voordat de uitvragen laden, wat moet ik doen?

Het kan enkele minuten duren voordat uitvragen geladen zijn. Duurt dit langer dan 10 minuten, neem dan contact met ons op. Het kan helpen om het in een andere browser te proberen. 

Ik krijg een Nederlands- en Engelstalige vragenlijst aangeboden. Wat moet ik doen?

Alle betaal- en wisselinstellingen hebben vragenlijsten in zowel Engels als in Nederlands gekregen. Kies voor één van de vragenlijsten. De niet gebruikte vragenlijst worden door ons verwijderd na de uiterste indieningsdatum. 

Mijn vraag staat er niet tussen, wat moet ik doen?

Omdat we veel nieuwe formulieren tegelijkertijd live brengen, kun je de komende weken direct een e-mail sturen naar het team dat deze uitvragen ondersteunt via kwalitatieve.uitvragen@dnb.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij je account-toezichthouder. 

Wil je liever telefonisch contact? Neem dan contact op met Publieksvoorlichting via 0800 020 1068 (gratis). Publieksvoorlichting is op werkdagen geopend van 9.00 tot 15.30 uur.