Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie concept-handhavingsbeleid van de AFM en DNB

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 20 januari 2020

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) bieden gezamenlijk een concept-handhavingsbeleid ter consultatie aan. Hiermee wordt het vigerende handhavingsbeleid geactualiseerd. Graag ontvangen de toezichthouders uw reactie op dit document. De consultatie loopt tot en met 2 maart 2020.

De AFM en DNB hebben de taak toe te zien op de naleving van de financiële wet- en regelgeving. Om die naleving te realiseren hebben de toezichthouders wettelijke bevoegdheden en handhavingsinstrumenten toebedeeld gekregen. Voor de inzet van deze handhavingsinstrumenten is dit concept-handhavingsbeleid geformuleerd, dat aansluit bij de doelstellingen van de financiële wet- en regelgeving en voortborduurt op het nu nog vigerende handhavingsbeleid uit 2008. Dit laatste is met dit concept-handhavingsbeleid geactualiseerd om zo beter aan te sluiten bij de huidige toezichtpraktijk van beide toezichthouders.

De ontvangen consultatiereacties worden verwerkt in een gezamenlijk overzicht van de reacties (feedback statement). Dit feedback statement wordt na afloop van de consultatie openbaar gemaakt. Zo wordt zichtbaar op welke wijze de reacties uit de consultatie door de toezichthouders zijn betrokken en in hoeverre dit tot aanpassing van het concept-handhavingsbeleid heeft geleid. De definitieve, vastgestelde versie van deze beleidsregel wordt in 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en, samen met het feedback statement, op de websites van de AFM en DNB geplaatst. Als u niet wilt dat uw reactie opgenomen wordt in het feedback statement geeft u dat dan expliciet aan in uw reactie.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunt u tot en met 2 maart 2020 sturen aan de AFM via consultatie@afm.nl of aan DNB via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie handhavingsbeleid’. Het is niet nodig uw reactie aan beide toezichthouders te sturen. In het kader van deze consultatie verwerken wij uw e-mailadres en eventuele contactgegevens die u verstrekt in uw reactie. Wij verwerken deze gegevens zodat wij bij eventuele onduidelijkheden contact met u op kunnen nemen. Wij zullen deze gegevens zes maanden na sluiting van de consultatie verwijderen.