Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toeslagverlening binnen de groep gewezen deelnemers

Q&A

Gepubliceerd: 24 februari 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag er onderscheid gemaakt worden in toeslagen binnen de groep gewezen deelnemers?

Antwoord:

Ja, er mag onderscheid gemaakt worden bij een toeslagverlening binnen de groep gewezen deelnemers, zolang alle slapers minimaal dezelfde toeslag ontvangen als gepensioneerden.

Artikel 58 van de Pensioenwet verplicht niet tot een gelijke behandeling van slapers onderling en verbiedt ook niet dat sommige slapers extra toeslag ontvangen. De Pensioenwet is een minimumwet. Als een werkgever of een pensioenfonds iets extra’s wil doen ten opzichte van datgene waar op grond van de Pensioenwet recht op bestaat, dan is dat toegestaan.

Ontdek gerelateerde artikelen