Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rekeninghouders woonachtig in Nederland

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 april 2022 besloten tot toepassing van het depositogarantiestelsel (DGS) voor Amsterdam Trade Bank. DNB is namens de Nederlandse overheid uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie.

Als u rekeninghouder bent van Amsterdam Trade Bank vindt u hier informatie over de voortgang van de depositogarantie voor Amsterdam Trade Bank en wat u moet doen om een vergoeding te ontvangen.

Slapende/inactieve of gesloten rekeningen

Indien u van DNB een brief heeft ontvangen over slapende/inactieve of gesloten rekeningen en u wilt het formulier voor slapende rekeningen indienen, kunt u dit doen via een formulier. Het formulier vindt u op deze pagina:

Meer informatie over slapende rekeningen vindt u onderaan deze pagina bij Veelgestelde vragen.

Een vergoeding ontvangen voor depositogarantie Amsterdam Trade Bank

Alle rekeninghouders bij Amsterdam Trade Bank hebben per post bericht ontvangen over de activering van het depositogarantiestelsel voor Amsterdam Trade Bank met nadere informatie over de wijze waarop de vergoeding door DNB zal worden uitbetaald. 

DNB heeft op 28 april 2022 een webportaal geopend. Via dit webportaal leest u of u in aanmerking komt voor een vergoeding en welk bedrag u ontvangt. U kunt in het webportaal aangeven op welke rekening u uw vergoeding wilt ontvangen.

Wat heeft u nodig om uw vergoeding te ontvangen?

  • Het is belangrijk dat u een betaalrekening heeft bij een andere bank dan Amsterdam Trade Bank.
  • Om in te kunnen loggen op het webportaal dient u te beschikken over de DigiD-app of DigiD met SMS-controle. Heeft u nog geen DigiD of een DigiD zonder SMS-controle, vraag die dan aan op www.digid.nl

Let op: Als u een vergoeding ontvangt, gaat uw vordering op Amsterdam Trade Bank over op het Depositogarantiefonds, inclusief alle bijbehorende rechten waaronder aanspraak op rente, voor het bedrag dat aan u is uitgekeerd. Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen.

Hieronder vindt u de link naar het webportaal:

De snelste manier om uw vergoeding te ontvangen is via het webportaal. Mocht dit niet mogelijk zijn voor u, bijvoorbeeld als u of een van de vertegenwoordigers geen DigiD heeft, kunt u dit ook doen via een formulier. Ga hiervoor naar deze pagina.

Aanvraagformulier aanvullende vergoeding tijdelijk hoog bedrag aan- of verkoop eigen woning

Heeft u meer dan € 100.000 op uw rekening(en) bij Amsterdam Trade Bank staan en hangt dit samen met de aan- of verkoop van een eigen woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor aanvullende bescherming van maximaal € 500.000 per persoon, voor een totaal tot € 600.000. De aanvullende bescherming geldt drie maanden en is gekoppeld aan het bedrag van de (ver)koopovereenkomst. Meer informatie hierover vindt u in de veelgestelde vragen. Om aanspraak te maken op de aanvullende vergoeding dient u DNB zelf op de hoogte stellen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van onderstaand formulier. U kunt het formulier zowel digitaal als met pen op het geprinte formulier invullen. Indien u het formulier digitaal invult, dient u het te printen en met pen te ondertekenen. Instructies voor het versturen van het formulier en het aanleveren van de bewijsstukken vindt u op het formulier.

U kunt het formulier hier downloaden:

Aanvraagformulier aanvullende vergoeding tijdelijk hoog bedrag DGS ATB

114KB PDF
Download Aanvraagformulier aanvullende vergoeding tijdelijk hoog bedrag DGS ATB

Veelgestelde vragen

Categorieën