Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan beleggingsonderneming First Table Asset Consultants B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 16 maart 2017

Toorop vanaf de waterkant

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 7 september 2016 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan First Table Asset Consultants B.V. vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat First Table Asset Consultants B.V. artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat First Table Asset Consultants B.V. de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2016 niet binnen de voorgeschreven termijn (12 mei 2016) heeft ingediend, maar deze op 18 mei 2016 aan DNB heeft verstrekt. First Table Asset Consultants B.V. heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling van deze overtreding te voorkomen.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van First Table Asset Consultants B.V.

First Table Asset Consultants B.V. heeft op 14 september 2016 tegen het besluit van 7 september 2016 bezwaar aangetekend. Het bezwaar is op 14 december 2016 door DNB ongegrond verklaard. First Table Asset Consultants B.V. heeft geen beroep ingediend. Dit betekent dat de bestuurlijke boete van EUR 10.000,- inmiddels onherroepelijk is geworden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

 7 september  2016

onherroepelijk

Bezwaar ingesteld

14 september 2016

 

Beslissing op bezwaar

14 december  2016

ongegrond

Beroep ingesteld

 

 

Uitkomst beroep

 

 

Hoger beroep ingesteld

 

 

Uitkomst hoger beroep

 

 

 

Boetebesluit First Table Asset Consultants B.V

648KB PDF
Download Boetebesluit First Table Asset Consultants B.V

Ontdek gerelateerde artikelen