Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod om zonder registratie cryptodiensten aan te bieden

Factsheet

Heeft u geen registratie bij DNB? Dan mag u niet actief zijn als aanbieder van cryptodiensten. Dit volgt uit artikel 23c, derde lid, van de Wwft.

Gepubliceerd: 04 mei 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Per 21 mei 2020 is DNB de toezichthoudende autoriteit op de naleving van de eisen uit de Wwft en de Sanctiewet 1977 door aanbieders van cryptodiensten. DNB heeft toezicht- en handhavingsbevoegdheden. Op grond van de Wwft kan DNB bij niet naleving van artikel 23b en artikel 23c, waarin de verplichting tot registratie is opgenomen, een aanwijzing, een last onder dwangsom en een boete opleggen. Bestaande aanbieders die gebruik maken van de overgangsregeling vallen onder toezicht vanaf het moment dat de wet in werking treedt, ongeacht het moment van registratie.

Handelen in strijd met bovengenoemde verplichting is een strafbaar feit en kwalificeert als een economisch delict op grond van de Wet op de economische delicten. DNB kan daarom aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Ontdek gerelateerde artikelen