Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB in 2015 voor Bonita’s Cigar B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 21 april 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Bonita’s Cigar B.V. (BC) een bestuurlijke boete van EUR 65.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat BC niet heeft voldaan aan informatieverzoeken van DNB. DNB heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of BC de wet overtreedt of heeft overtreden.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat BC artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft overtreden, omdat BC niet heeft voldaan aan de verzoeken van DNB tot het verstrekken van bepaalde inlichtingen binnen de daartoe gestelde termijn.

DNB heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of BC in strijd handelt of handelde met artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, op grond waarvan het verboden is om zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf van betaaldienstverlener uit te oefenen.

DNB heeft hiervoor op 17 september 2015 een bestuurlijke boete van EUR 75.000,- opgelegd. Het door BC aangetekende bezwaar tegen de bestuurlijke boete is door DNB op 4 juli 2016 ongegrond verklaard. De rechtbank Rotterdam heeft het beroep tegen deze beslissing op bezwaar op 15 december 2017 ongegrond verklaard. Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bij uitspraak van 10 januari 2018 het door BC ingestelde hoger beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd. Het CBb heeft DNB opgedragen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Tegen deze nieuwe beslissing op bezwaar van 23 mei 2018, waarbij DNB de boetehoogte heeft verlaagd naar EUR 65.000,-, heeft BC beroep ingesteld. Dit beroep is door het CBb bij uitspraak van 16 april 2019 ongegrond verklaard. Het boetebesluit is hiermee onherroepelijk geworden.

Procesverloop

Fase

 

Datum

Uitkomst

Boetebesluit

 

17 september 2015

boete EUR 75.000,-

Beslissing op bezwaar

 

4 juli 2016

ongegrond verklaard

Uitkomst beroep

 

15 december 2017

ongegrond verklaard

Uitkomst hoger beroep

 

10 januari 2018

gedeeltelijk gegrond verklaard

Nieuwe beslissing op bezwaar

 

23 mei 2018

boete verlaagd naar EUR 65.000,- en voor het overige ongegrond verklaard.

Uitkomst beroep

 

16 april 2019

ongegrond verklaard

 

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Bonita's Cigar primair boetebesluit

739KB PDF
Download Bonita's Cigar primair boetebesluit

Gewijzigde beslissing op bezwaar Bonita's Cigar

589KB PDF
Download Gewijzigde beslissing op bezwaar Bonita's Cigar

Beslissing op bezwaar Bonita's Cigar

471KB PDF
Download Beslissing op bezwaar Bonita's Cigar

Ontdek gerelateerde artikelen