Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wijziging Regeling specifieke bepalingen IFR en IFD

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 21 december 2022

Wijziging Regeling Specifieke Bepalingen IFR En IFD

Op 3 november 2022 is de wijziging van de Regeling specifieke bepalingen IFR en IFD (hierna: de Regeling) in de staatscourant gepubliceerd. Deze wijziging was opgenomen als de Regeling ICLAAP, deltaformules en het groepskapitaalcriterium. De publicatie van deze regeling volgt op diens publieke consultatie die liep tot en met 15 april 2022.

Met deze uitbreiding legt DNB de uitoefening van een aantal opties en discreties uit de IFR/IFD vast in de Regeling. Het betreft de berekening van het groepskapitaalcriterium, het verplichten van de ICAAP/ILAAP voor kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen, en de berekening van elementen van het tegenpartijkredietrisico.

Wat betreft de berekening van het groepskapitaalcriterium wordt in de Regeling een artikel toegevoegd waarin is bepaald dat voor de toepassing van artikel 8, vierde lid, van de IFR in elk geval is goedgekeurd dat de notionele eigenvermogensvereisten voor dochterondernemingen die in derde landen gevestigd zijn, als bedoeld in de tweede alinea van artikel 8, vierde lid, van de IFR, de eigenvermogensvereisten zijn die op individuele basis ingevolge de IFR op deze dochters van toepassing zouden zijn geweest indien zij hun zetel zouden hebben in een lidstaat. Dit is een voortzetting van de Q&A die eerder op de website van DNB was opgenomen.

Tevens wordt in de Regeling een artikel toegevoegd waarin is vastgesteld dat bepaalde kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen (klasse 3) verplicht worden tot het hebben van een ICAAP en ILAAP.

Ten slotte is in de Regeling een artikel opgenomen waarin is bepaald dat de selectie aan deltaformules en bijbehorende parameters in artikel 279 bis, van de CRR in elk geval is goedgekeurd als passend model dat door beleggingsondernemingen mag worden toegepast voor de berekening van de delta voor toezichtdoeleinden van opties en swaptions als bedoeld in artikel 29, zesde lid, van de IFR en voor de berekening van de delta in artikel 329(1), van de CRR.