Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

11 november 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Geschiktheid

Een beoordeling van geschiktheid is gekoppeld aan een functie. Dit betekent dat voor elke benoeming een beoordeling van geschiktheid plaatsvindt. Dit geldt ook als een reeds getoetste (mede)beleidsbepaler of commissaris binnen een instelling van functie of takenpakket verandert.

Betrouwbaarheid

Een beoordeling van betrouwbaarheid is in beginsel eenmalig. Dit betekent dat geen nieuwe beoordeling van betrouwbaarheid plaatsvindt bij een nieuwe benoeming, tenzij er sprake is van feiten die relevant zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid. DNB zal u vragen om dit te bevestigen.

Als u al eens getoetst bent door de AFM, zal DNB alsnog een eigen afweging maken, zowel voor wat betreft geschiktheid als betrouwbaarheid. DNB en de AFM werken echter wel nauw samen, ook op het gebied van toetsingen. Dat betekent dat beide toezichthouders kunnen besluiten om bij toetsingsgesprekken van de andere toezichthouder aanwezig te zijn. Dit is bijvoorbeeld denkbaar indien u reeds over een vergunning beschikt van de AFM.

Sector(en)

  • Aanbieders cryptodiensten