Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleidsbepalers al eens getoetst door DNB-AFM voor andere functie

Factsheet

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Geschiktheid

Een beoordeling van geschiktheid is gekoppeld aan een functie. Dit betekent dat voor elke benoeming een beoordeling van geschiktheid plaatsvindt. Dit geldt ook als een reeds getoetste (mede)beleidsbepaler of commissaris binnen een instelling van functie of takenpakket verandert.

Betrouwbaarheid

Een beoordeling van betrouwbaarheid is in beginsel eenmalig. Dit betekent dat geen nieuwe beoordeling van betrouwbaarheid plaatsvindt bij een nieuwe benoeming, tenzij er sprake is van feiten die relevant zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid. DNB zal u vragen te bevestigen dat dit niet het geval is.

Als u al eens getoetst bent door de AFM, zal DNB alsnog een eigen afweging maken, zowel voor wat betreft geschiktheid als betrouwbaarheid. De gesprekken tussen DNB en AFM worden (al vele jaren) bewust gesplitst om focus te creëren en verwarring bij de kandidaat te voorkomen, waarbij DNB in de regel wel als toehoorder aanwezig is bij toetsingsgesprekken door de AFM voor functies bij ondernemingen waarbij DNB de leidende rol heeft in de toetsing, en waarbij de AFM een advies geeft aan DNB.

Ontdek gerelateerde artikelen