Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

EIOPA Methodology for the assessment of the Equivalence of Third Country Professional Secrecy Standards

Factsheet

De "EIOPA Methodology for the assessment of the Equivalence of Third Country Professional Secrecy Standards" bevat een methodologie voor de beoordeling van equivalentie over de samenwerking van toezichthouders met toezichthouders in zogenaamde ‘derde landen’.

Gepubliceerd: 01 april 2009

Bekijk eerdere versies in het archief

Met toezichthouders buiten de Europese Unie is ook samenwerking nodig voor toezicht op internationale verzekeringsgroepen. Informatie moet gedeeld kunnen worden met toezichthouders in zogenaamde ‘derde landen’. Hiertoe moet geheimhouding gewaarborgd worden. Toezichthouders beoordelen of het toezicht in een derde land gelijkwaardig, ofwel equivalent, is met dat in de Europese Unie. De mogelijkheid om informatie uit te wisselen met een toezichthouder uit een derde land, waarbij ook beroepsgeheim een belangrijke rol speelt, zal van cruciaal belang zijn voor een bredere beoordeling van deze gelijkwaardigheid van de toezichtregimes van het derde land.

Deze EIOPA1 methodologie voor de beoordeling van equivalentie identificeert:

  • De belangrijkste uitgangspunten van de verzekeringswetgeving inzake het beroepsgeheim zijn ingekapseld;
  • De doelstelling dat elk principe wilt bereiken;
  • Kern ‘indicatoren’ van gelijkwaardigheid: De factoren die sturing geven bij het bepalen of de desbetreffende beginselen en de doelstellingen worden bereikt.

______
[1] De EIOPA (European Insurance and Occupationa Pensions Authority) is sinds 1 januari 2011 de voortzetting van het CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors)

Ontdek gerelateerde artikelen