Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Major incident reporting: hoe werkt het in de praktijk?

Factsheet

Gepubliceerd: 07 december 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

PSD2 schrijft voor dat betaaldienstverleners major incidents zoals gedefinieerd in de EBA Guidelines on major incident reporting under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2) melden aan DNB. Deze EBA Guidelines definiëren tevens de drempelwaardes die worden gehanteerd en de tijdslijnen waarbinnen incidenten dienen te worden gemeld.

De EBA guidelines on major incident reporting zijn in werking getreden op 19 februari 2019.

Betaaldienstverleners worden verzocht incidenten te melden met het meldingsformulier zoals vermeld in Annex 1 van de EBA Guidelines on Major Incident Reporting. U kunt het meldingsformulier downloaden onder het kopje ‘Downloads’. Het Excel-bestand bevat de formulieren voor de initial reporting, de intermediate reporting en de final reporting.

U kunt de melding naar DNB sturen via Mijn DNB. Hierin kunt u ook relevante aanvullende documenten voor DNB meesturen. Mijn DNB maakt gebruik van eHerkenning. Let op: om Mijn DNB te kunnen gebruiken dient u geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht aanvragen’. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

DNB moet de incidentmelding direct doorsturen naar de EBA en de ECB. Daarom wil DNB de melding graag in het Engels ontvangen. Daarnaast willen wij u vragen om waar mogelijk het opnemen van gevoelige persoonsgegevens te vermijden.

Het staat betaaldienstverleners vrij om incidenten ook telefonisch te melden aan de toezichthouder (in aanvulling op het verplichte meldingsformulier en al dan niet (kort) voorafgaand het indienen van het verplichte meldingsformulier).

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met uw toezichthouder.