Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toepassing proportionaliteit bij herstelplannen kleine- en middelgrote banken

Factsheet

Iedere kleine- en middelgrote bank (Less Significant Institutions/LSIs) moet beschikken over een door DNB goedgekeurd herstelplan. De inhoud van dit herstelplan en de frequentie van aanlevering worden voorgeschreven door Europese regelgeving. In het kader van proportionaliteit heeft DNB de mogelijkheid om voor bepaalde LSIs deze verplichtingen te vereenvoudigen.

Gepubliceerd: 15 augustus 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB voert ieder jaar een ‘eligibility assessment’ uit om te bepalen of een LSI in aanmerking komt voor vereenvoudigde verplichtingen voor het herstelplan. Hierbij kijkt DNB zowel naar kwantitatieve als kwalitatieve elementen, conform de Gedelegeerde Verordening 2019/348. Voor het kwantitatieve deel wordt voor iedere instelling een score in basispunten berekend. DNB heeft besloten de drempel op 105 basispunten te leggen; instellingen met een score boven deze drempel komen niet in aanmerking voor vereenvoudigde verplichtingen. Instellingen met een score onder de drempel worden ook langs de kwalitatieve meetlat gelegd. DNB vult deze zo in dat instellingen die gekwalificeerd worden als ‘high impact’ door de ECB en/of instellingen die bij falen in resolutie zullen worden genomen, niet in aanmerking komen voor vereenvoudigde verplichtingen. De overige instellingen komen wel in aanmerking voor vereenvoudigde verplichtingen en worden hier jaarlijks over geïnformeerd door DNB.

Als een instelling in aanmerking komt voor vereenvoudigde verplichtingen heeft dat betrekking op zowel de inhoud van het herstelplan als op de frequentie van aanlevering van het plan. De onderdelen van een herstelplan die vereenvoudigd mogen worden aangeleverd, worden door DNB gecommuniceerd aan de betreffende instellingen. De frequentie van aanlevering wordt gelijkgesteld aan de frequentie van de SREP-besluiten. In een jaar dat een instelling een SREP-besluit ontvangt, dient uiterlijk op 31 december het herstelplan bij DNB ingeleverd te worden.

Na inzending beoordeelt DNB het herstelplan binnen zes maanden. Indien een herstelplan als onvoldoende wordt beoordeeld, moet deze conform de geldende regelgeving (artikel 23g(3) Besluit prudentiële regels Wft) binnen twee maanden verbeterd worden en opnieuw worden aangeleverd.

Disclaimer

Deze beleidsuiting van DNB wijkt af van de reguliere beleidsuitingen van DNB zoals beschreven in de Leeswijzer beleidsuitingen die is gepubliceerd op Open Boek Toezicht (zie: Leeswijzer beleidsuitingen DNB). De reden daarvoor is dat DNB flexibiliteit wil behouden om de exacte invulling van de proportionaliteit periodiek aan te passen aan de nieuwe regelgeving en de praktijk zoals mogelijk is onder Gedelegeerde Verordening 2019/348 Daarom neemt DNB jaarlijks individuele besluiten of een instelling in aanmerking komt voor vereenvoudigde verplichtingen en wat dat exact inhoudt. Deze beleidsuiting is bedoeld als extra transparantie over de aanpak van DNB.

Ontdek gerelateerde artikelen