Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

IFR/IFD – Vrijwillige toepassing CRR (opt-in)

Q&A

Vraag:

Hoe kan een beleggingsonderneming toestemming vragen om de CRR toe te passen in plaats van de IFR?

Gepubliceerd: 05 oktober 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

DNB kan toestemming verlenen aan beleggingsondernemingen om de eisen uit de CRR toe te passen in plaats van de eisen uit de IFR, indien zij aan de voorwaarden uit artikel 1, lid 5, IFR voldoen. Indien een beleggingsonderneming gebruik wil maken van deze optie, kan zij hiervoor een aanvraag indienen bij DNB. DNB verwacht dat bij een dergelijke aanvraag in ieder geval de volgende informatie wordt bijgevoegd:

  1. Een berekening van de aanwezige en vereiste liquiditeit en solvabiliteit op geconsolideerd niveau op basis van de CRR/CRD;

  2. Een berekening van de kapitaaleisen op individueel niveau volgens zowel de CRR als de IFR, waarbij de CRR-eisen niet lager mogen zijn dan de IFR-eisen.

DNB zal op basis van bovenstaande informatie toetsen of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van artikel 1, lid 5, IFR. Indien hieraan is voldaan, zal DNB haar toestemming verlenen om de eisen uit de CRR toe te passen in plaats van de eisen uit de IFR. Definitieve besluiten over dergelijke aanvragen worden genomen vanaf het moment dat de IFR/IFD daadwerkelijk van toepassing is.

Ontdek gerelateerde artikelen