Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Te toetsen personen

Factsheet

De Wwft verlangt van de volgende personen dat zij worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

Gepubliceerd: 04 mei 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Bestuurders en Mede-beleidsbepalers

Bestuurders van de instelling zoals ingeschreven in de KvK en mede-beleidsbepalers worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Mede-beleidsbepalers zijn personen die feitelijk substantiële invloed kunnen uitvoeren op de (dagelijkse) leiding van de onderneming, bijvoorbeeld door beleid goed te keuren. Het is daarom van belang dat u, wanneer u een verzoek tot registratie aanvraagt, duidelijk inzichtelijk maakt wat de structuur van uw organisatie is en hoe de zeggenschap is verdeeld.

Een orgaan belast met het toezicht op het beleid en de algemene zaken van de aanbieder

Afhankelijk van het type rechtspersoon kan er binnen uw organisatie een orgaan benoemd zijn dat toezicht houdt. Te denken valt aan een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht (bij Stichtingen). Deze worden beiden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

Houders van een gekwalificeerde deelneming

Dit ziet op natuurlijke personen die een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap. Van de deze personen wordt op grond van de Wwft verlangd dat ze worden getoetst op betrouwbaarheid.

Ontdek gerelateerde artikelen