Platform voor Duurzame Financiering

Pionieren, stimuleren, samenwerken: daarvoor staat het Platform voor Duurzame Financiering. Hier werken de financiële sector, toezichthouders en ministeries samen aan duurzaamheidsinitiatieven.

Pionieren, stimuleren, samenwerken: daarvoor staat het Platform Duurzame Financiering

Ambitie 

DNB heeft het Platform voor Duurzame Financiering opgericht in 2016. Ambitie is de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector te vergroten en de samenwerking te stimuleren. Duurzaamheid wordt in brede zin geïnterpreteerd en richt zich op alle Sustainable Development Goals (SDG’s). Bij de start van het platform stelde DNB-directeur Frank Elderson: ‘Bij veel financiële instellingen vinden goede initiatieven plaats. Met het platform kunnen zij makkelijker verbindingen leggen met elkaar, en met de overheid en toezichthouders.’

Leden platform

Negen organisaties doen mee aan het Platform voor Duurzame Financiering. Zij worden vertegenwoordigd door hun bestuurders.

De Nederlandsche Bank (voorzitter)
Frank Elderson, directeur

Nederlandse Vereniging van Banken
Chris Buiijnk, voorzitter

Verbond van Verzekeraars
Richard Weurding, algemeen directeur

Dutch Fund and Asset Management Association
Hans Janssen Daalen, algemeen directeur

Pensioenfederatie
Edith Maat, plv. directeur

Autoriteit Financiële Markten
Gerben Everts, bestuurslid

Ministerie van Financiën
Anita van den Ende, directeur Financiële Markten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Marcel Beukeboom, Speciaal Gezant Klimaat

Sustainable Finance Lab
Rens van Tilburg, directeur

Werkgroepen & activiteiten

Leden van het platform kunnen het initiatief nemen een werkgroep op te starten rond een bepaald thema. Er zijn nu zeven werkgroepen actief. In elke werkgroep zit een brede vertegenwoordiging vanuit de financiële sector. De werkgroepleden werken samen een onderwerp uit en presenteren de bevindingen aan het platform. Het platform bespreekt de bevindingen op de tweejaarlijkse bijeenkomsten. Het platform spreekt zich hierover uit en publiceert de eindrapporten.

De werkgroepen zijn: