Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wwft & crypto

Factsheet

De Wwft stelt verschillende eisen aan aanbieders van cryptodiensten. Op deze pagina vindt u verwijzingen naar relevante informatie. Deze informatie is niet uitputtend en dient te worden gelezen in samenhang met en niet in plaats van de Wwft.

Gepubliceerd: 04 mei 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Integriteitsrisicoanalyse 

Op grond van art. 2b Wwft zijn aanbieders van cryptodiensten verplicht om een integriteitsrisicoanalyse op te stellen en actueel te houden.

 

Integere en beheerste bedrijfsvoering 

Op grond van art. 23j Wwft dienen aanbieders van cryptodiensten een integere en beheerste uitoefening van het bedrijf te waarborgen.

Customer Due Diligence 

Het doel van cliëntonderzoek is dat de instelling weet met wie zij zaken doet, waarvoor de relatie gebruikt wordt, en dat de instelling dit doorlopend op risico-gebaseerde wijze controleert.

Transactiemonitoring 

Instellingen die onder de Wwft vallen dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze zakelijke relatie verrichte (of voorgenomen) transacties.

Meldplicht 

Instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Ontdek gerelateerde artikelen