Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Als gevolg van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn moeten aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta (aanbieders van cryptodiensten) een registratie aanvragen bij DNB. Op deze pagina leest u wat dat betekent.

Er zijn twee types aanbieders van diensten met betrekking tot virtuele valuta die zich moeten registreren bij DNB. Het betreft natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die:

  • diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta; en/of
  • bewaarportemonnees aanbieden, met andere woorden entiteiten die diensten aanbieden om namens hun cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.

De registratieplicht geldt enkel voor partijen die deze diensten beroeps- of bedrijfsmatig in of vanuit Nederland aanbieden.

Meer informatie

In dit deel van Open Boek Toezicht vindt u een overzicht van relevante informatie met betrekking tot de registratie van aanbieders van cryptodiensten. Ook vindt u hier een toelichting op begrippen en wetsbepalingen die relevant zijn voor de markttoegang en eventuele registratie van partijen die deze activiteiten willen verrichten.

Op het moment dat de wet in werking treedt dienen aanbieders van cryptodiensten een verzoek tot registratie te hebben gedaan bij DNB. Een dergelijk verzoek verloopt via het Digitaal Loket Toezicht.